Huvudmeny

Akademistöd

Akademistöd har till uppgift att på ett professionellt, högskoleövergripande och verksamhetsnära sätt stödja de administrativa behov som rör utbildning, forskning och internationellt arbete.

Avdelningschef Catarina Lindhé
Bitr. avdelningschef Andreas Sikström

Utbildningsadministration A1 Textil, teknik och ekonomi

 Utbildningsadministration A2 Vård, arbetsliv och välfärd

Utbildningsadministration A3 Bibliotek, information, pedagogik och IT

Forskarstöd

International Office