Campusservice och IT - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Campusservice och IT

Campusservice och IT har till uppgift att stödja högskolans verksamhet genom att tillhandahålla en stabil och flexibel IT-infrastruktur samt erbjuda service och support inom IT- och campusfrågor.

Vi levererar tjänster inom:

 • AV-teknik
 • E-post
 • Hosting
 • Klientarbetsplats
 • Nät
 • Lokalhantering
 • Post, gods och transport
 • Reception/växel
 • Servicedesk
 • Telefoni
 • Tryckeri
 • Utskrifter

Inom avdelningen finns ett Incident Response Team (IRT) vars uppgift är att hantera IT-relaterade säkerhetsincidenter och arbeta förebyggande med högskolans IT-system.

På uppdrag av KronoX-konsortiet ansvarar avdelningen för utveckling och underhåll av schema- och lokalbokningssystemet KronoX.

Kontakt

Ärenden till Campusservice och IT skickas via e-post till: campusservice@hb.se. Du kan också kontakta oss via receptionen i Balders entré samt avdelningens servicedesk på B3.

IT-chef

Anders Brännberg - informationssäkerhetsansvarig

Bitr. IT-chef

Jane Edström

Campusservice

Funktionsansvarig Servicedesk Andréas Bratell
Servicekoordinator Mikael Lövgren

IT-drift

Funktionsansvarig Nicklas Hardman

IT-utveckling

Funktionsansvarig Per-Anders Månsson