Huvudmeny

Kommunikation

På Kommunikation arbetar vi samordnat med hela högskolans kommunikation och samverkan med omvärlden.

Vi stödjer arbetet inom:

  • intern och extern kommunikation
  • eventkoordinering
  • forskningskommunikation
  • marknadsföring och varumärkesarbete
  • rekrytering av nya studenter, utbildningsinformation
  • samverkan med det omgivande samhället och uppdragsutbildning
  • webb
  • press/medierelationer
  • pressklipp och omvärldsbevakning samt –analys
  • PR/opinionsbildning

På avdelningen jobbar alla högskolans kommunikatörer och webbredaktörer. Här finns också handläggare och koordinator inom området samverkan/uppdragsutbildning. Vi fungerar som en intern kommunikationsbyrå. Vi arbetar för att skapa ett samordnat arbetssätt med rätt kompetens för rätt uppdrag. 

En ingång

Akademikommunikatören är alltid ingång för dig som jobbar på en akademi. Det redaktionella arbetet styrs av arbetsledande kommunikatör och uppdragen delas ut på vår specialistpool.

Du bokar själv in möte för ett kommunikativt uppdrag. Glöm inte att avsätta tid för produktion när du gör din tidsplan. Även pressbearbetning och nyhetsbevakning behöver bokas i god tid. Inom vissa områden fungerar vi som projektledare och anlitar externa konsulter. Vår arbetstid kostar inte någonting, men alla externa tjänster får du kostnadsförslag på.

Vi har tillgång till högskolans olika kanaler när du vill kommunicera. Vilken/vilka vi väljer beror på målgrupp och syfte.

Kommunikationschefen har ansvar för hanteringen av personuppgiftslagen (PUL) inom högskolan. Regler och styrdokument för kommunikation som exempelvis kommunikationspolicy, grafisk manual, språkpolicy och webbstrategi och regler finns här: hb.se/kommunikation 

Kommunikations verksamhetsplan går att läsa tillsammans med verksamhetsstödets övriga verksamhetsplaner.

Kontakt

Ärenden till Kommunikation skickas till kommunikation@hb.se

Kommunikationschef 

Annie Andréasson specialområde: ledningsstöd och PR.

Biträdande kommunikationschef

Jennifer Tydén specialområde: studentrekrytering och grafisk profil. Kontakt med reklambyrå, frilans och tryckeri.

Akademikommunikatörer 

Annie Klasén A1 (vikarie för Therese Rosenblad)
Rebecca Lindholm A2
Helen Rosenberg A3

Webbredaktörer

Fredrik Karlsson specialområde: akademiernas webbplatser, sökmotoroptimering, fokus på studentrekrytering 
Ida Danell specialområde: systemförvaltare för högskolans webbplats
Suss Wilén specialområde: Utbildning i Episerver och fotografering, fokus på forskningskommunikation

Pressansvarig

Ida Borenstein specialområde: press och mediarelationer (föräldraledig)
Solveig Klug (vikarie för Ida Borenstein)

Forskningskommunikatör

Anna Kjellsson specialområde: forskningskommunikation.
Annie Klasén GIO 20%. 

Kommunikatörer

Johanna Avadahl specialområde: ceremonimästare, internkommunikation, språkfrågor
Josefine Bjuvefors specialområde: 50 % ArcInTexETN, 50 % A1
Malin Carlsson specialområde: Smart Textiles
Henrik Grönberg specialområde: nyheter och nyhetsbrev, kommunikatör Ladok 3 (vikarie för Solveig Klug)
Moa Nilsson
specialområde: Smart Textiles
Johannes Sandberg specialområde: studentrekrytering

Handläggare samverkan

Carina Théen  specialområden: uppdragsutbildningar och kontaktdatabas.

Eventkoordinator

Anneli Bentzlin

Mediaproducent

Filip Asphäll

Samordnare för översättning

Eva Medin (föräldraledig)
Linda Lindstedt (vikarie för Eva Medin) 

Projektledare

Therése Andersson specialområde: STARK-dagen, alumni, Almedalen