Huvudmeny

Kommunikation

På Kommunikation arbetar vi samordnat med hela högskolans kommunikation och samverkan med omvärlden.

Vi stödjer arbetet inom:

  • intern och extern kommunikation
  • eventkoordinering
  • forskningskommunikation
  • marknadsföring och varumärkesarbete
  • rekrytering av nya studenter, utbildningsinformation
  • samverkan med det omgivande samhället och uppdragsutbildning
  • webb
  • press/medierelationer
  • pressklipp och omvärldsbevakning samt –analys
  • PR/opinionsbildning

På avdelningen jobbar alla högskolans kommunikatörer och webbredaktörer. Här finns också handläggare och koordinator inom området samverkan/uppdragsutbildning. Vi fungerar som en intern kommunikationsbyrå. Vi arbetar för att skapa ett samordnat arbetssätt med rätt kompetens för rätt uppdrag. 

En ingång

Akademikommunikatören är alltid ingång för dig som jobbar på en akademi. Det redaktionella arbetet styrs av arbetsledande kommunikatör och uppdragen delas ut på vår specialistpool.

Du bokar själv in möte för ett kommunikativt uppdrag. Glöm inte att avsätta tid för produktion när du gör din tidsplan. Även pressbearbetning och nyhetsbevakning behöver bokas i god tid. Inom vissa områden fungerar vi som projektledare och anlitar externa konsulter. Vår arbetstid kostar inte någonting, men alla externa tjänster får du kostnadsförslag på.

Vi har tillgång till högskolans olika kanaler när du vill kommunicera. Vilken/vilka vi väljer beror på målgrupp och syfte.

Kommunikationschefen har ansvar för hanteringen av personuppgiftslagen (PUL) inom högskolan. Regler och styrdokument för kommunikation som exempelvis kommunikationspolicy, grafisk manual, språkpolicy och webbstrategi och regler finns här: hb.se/kommunikation 

Kommunikations verksamhetsplan går att läsa tillsammans med verksamhetsstödets övriga verksamhetsplaner.

Kontakt

Ärenden till Kommunikation skickas till kommunikation@hb.se

Kommunikationschef 

Annie Andréasson specialområde: ledningsstöd och PR.

Biträdande kommunikationschef

Jennifer Tydén specialområde: studentrekrytering och grafisk profil. Kontakt med reklambyrå, frilansjournalister och fotografer samt upphandlat tryckeri.

Akademikommunikatörer 

Akademin för textil, teknik och ekonomi

(Annie Klasén - föräldraledig)
Erika Danielsson
Marc Hermansson - Textilhögskolan
(Therese Rosenblad - föräldraledig)

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Henrik Grönberg
(Rebecca Lindholm - föräldraledig)

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Helen Rosenberg

Forskningskommunikatör

Anna Kjellsson specialområde: forskningskommunikation, 20 % GIO

Kommunikatörer

Hanna Stensson specialområde: Science Park Borås
Johanna Avadahl
specialområde: ceremonimästare, internkommunikation, språkfrågor
Johannes Sandberg specialområde: studentrekrytering
Lisa Dohlnér Lundwall specialområde: Smart Textiles
(Malin Carlsson specialområde: Smart Textiles - föräldraledig)
Marc Hermansson - ArcInTexETN
Solveig Klug specialområde: nyheter och nyhetsbrev

Pressansvarig

Tf. Anna Kjellsson

Webbredaktörer

Fredrik Karlsson specialområde: akademiernas webbplatser, sökmotoroptimering, fokus på studentrekrytering 
Ida Danell specialområde: systemförvaltare för högskolans webbplats, fotografering 
Suss Wilén specialområde: Utbildning i Episerver, fokus på forskningskommunikation, fotografering

Eventkoordinator

Anneli Bentzlin

Handläggare samverkan

Carina Théen specialområden: uppdragsutbildningar och kontaktdatabas.

Mediaproducent

Filip Asphäll (tjänstledig 5/2-30/6)

Samordnare för översättning

Eva Medin (föräldraledig)
Linda Lindstedt

Projektsamordnare

Therése Andersson specialområde: STARK-dagen, alumni, Almedalen

Handläggare 

Henrik Schmidt specialområde: GDPR

Praktikant

Emma Lindh