Huvudmeny

Arbetsmiljökommitté

Enligt högskolans lokala arbetsmiljöavtal utgör enheten Verksamhetsstöd ett skyddsområde och ska därför ha en arbetsmiljökommitté. Arbetsmiljökommitténs uppgift är att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet vid VS och följa arbetets genomförande. Vidare ska kommittén vara rådgivande till förvaltningschefen i arbetsmiljöfrågor.

Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet

Verksamhetsstödet tar fram en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet varje år. Ta del av aktuell handlingsplan:

Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete (pdf)
Handlingsplan för särskilda insatser för att främja god arbetsmiljö (pdf)

Sammansättning

För arbetsgivaren:

Karin Cardell, ordförande
Birgitta Alfraeus, HR-chef
Linda Sörensen, ekonomichef

För arbetstagarna:

Carina Theen, skyddsombud, vice ordförande
Linda Lindstedt, skyddsombud
Hanna Hallnäs, skyddsombud

För studenterna:

Elena Pettersson, studerandeskyddsombud

Mötestider 2017

VS-AMK sammanträder i C 728 kl 08:30-10:00 följande datum:

1 februari
28 mars
31 maj
6 september
26 oktober
6 december

Minnesanteckningar

2017

2016