Huvudmeny

Verksamhetsstödets ledningsgrupp - VSL

 

Till förvaltningschefen finns det knutet ett ledningsgrupp - Verksamhetsstödets ledningsråd (VSL) - vilket har till uppgift att vara rådgivande inför förvaltningschefens ställningstagande.

Ledningsgruppen behandlar frågor som berör stöd för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning samt forskarutbildning, stöd för högskolans ledning och ledningsorgan, samordning av högskolans administrativa verksamhet och förvaltning samt ledning av enhetens interna verksamhet. I övrigt beslutar förvaltningschefen vilka frågor som ska tas upp.

I ledningsgruppen ingår förvaltningschef och avdelningscheferna. Mandatperioden följer avdelningschefernas anställning. Förvaltningschefen leder ledningsgruppen. Andra personer kan ges närvaro- och/eller yttranderätt av förvaltningschef.

Mötestider 2015

17-18 mars

31 mars kl. 9.00-12.00

14 mars kl. 9.00-12.00

28 mars kl. 9.99-12.00

12 mars kl. 9.00-15.00

26 mars kl. 8.30-16.00

9 juni kl. 9.00-12.00

23 juni kl. 9.00-12.00

20 augusti kl. 9.00-12.00

1 september kl. 9.00-12.00

15 september kl. 9.00-12.00

22 september kl. 9.00-12.00

29 september kl. 9.00-12.00

14 oktober kl. 9.00-12.00

27 oktober kl. 9.00-12.00

12 november kl. 9.00-12.00

24 november kl. 8.30-17.00

8 december kl. 9.00-12.00

18 december kl. 9.00-12.00