Huvudmeny

Verksamhetsplaner

Varje år upprättas en övergripande verksamhetsplan som anger enheten Verksamhetsstöds viktigare prioriteringar, mål, för nästkommande år.

Den övergripande verksamhetsplanen är styrande för respektive avdelnings verksamhet. Avdelningarnas verksamhet, mål, inför nästkommande år beskrivs i avdelningsvisa planer.

Enheten Verksamhetsstöd

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 (dnr 815-15)

Halvårsuppföljning 2016

 

Verksamhetsplan 2015-2017

Halvårsuppföljning 2015

Halvårsuppföljning av enhetens verksamhetsplan 2015-2017

Enheten Verksamhetsstöds avdelningar

Verksamhetsplan upprättas i samband med utformande av budget och följs upp i samband med ekonomiska uppföljningar.

2016

Halvårsuppföljning 2016

 

2015

Verksamhetsberättelser 2015

Halvårsuppföljning 2015