Verksamhetsplaner - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Verksamhetsplaner

Varje år upprättas en övergripande verksamhetsplan som anger enheten Verksamhetsstöds viktigare prioriteringar, mål, för nästkommande år.

Den övergripande verksamhetsplanen är styrande för respektive avdelnings verksamhet. Avdelningarnas verksamhet, mål, inför nästkommande år beskrivs i avdelningsvisa planer. Verksamhetsplaner upprättas i samband med utformande av budget och följs upp i samband med ekonomiska uppföljningar. 

Verksamhetsstöd

Verksamhetsplan 2018-2020

Verksamhetsplan 2018-2020 (dnr 590-17)

Avdelningarnas verksamhetsplaner 

Akademistöd

Biblioteket

CSIT

Ekonomi

HR

Kommunikation

Studentcentrum

Utbildningsstöd