Huvudmeny

Verksamhetsstödets organisation och uppdrag

Verksamhetsstödets uppdrag är att vara högskolans professionella stöd som proaktivt och tillsammans med övrig verksamhet arbetar för att uppnå visionen om att bli det tredje universitetet i Västsverige och mål för forskning och utbildning.

Chef för Verksamhetsstöd är förvaltningschef Karin Cardell. Ställföreträdande förvaltningschef är Birgitta Alfraeus.

Verksamhetsstödet består av åtta avdelningar. Avdelningarna presenteras här med respektive chef:

Verksamhetsstöd ska

 • utgöra ett administrativt stöd för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning samt forskarutbildning.
 • vara en sammanhållen organisation för administrativt stöd till kärnverksamhet och ledning.
 • bestå i huvudsak av det verksamhetsstöd som utförs av teknisk och administrativ personal.

Verksamheten inom Verksamhetsstöd ska vara relevant och bedrivas så att utbildnings- och forskningsverksamheten kan ha hög kvalité. Verksamhetsstöd ska genomsyras av gott ledarskap och gott medarbetarskap.

Verksamhetsstödets mål är att under 2015-2017 vidareutveckla:

 • Stöd för forskning och forskarutbildning
 • Stöd för studentens lärande
 • Den hållbara högskolan
 • Effektivt stöd med relevant kvalité till akademier och ledning

Hur och när målen ska uppnås anges i fastställda handlingsplaner:

 • VP
 • Budget
 • Kompetensförsörjningsplaner
 • Förvaltningsplaner
 • Modell för kvalitetsarbete
 • Krisplan
 • Arbetsmiljö
 • Hållbar utveckling (HUT)
 • Lika villkor