Huvudmeny

Akademistöd

Akademistöd har till uppgift att på ett professionellt, högskoleövergripande och verksamhetsnära sätt stödja de administrativa behov som rör utbildning, forskning och internationellt arbete.

Avdelningschef Catarina Lindhé

Bitr. avdelningschef Christian Jensen

Utbildningsadministration textil
Jonas Edberg
Emma Grundström
Kerstin Karlander

Utbildningsadministration teknik
Petri Granroth
Lolo Lebedinski

Utbildningsadministration ekonomi
Susann Evertsson
Monica Gotfredsen
Ingela Hellsten

Utbildningsadministration vård, arbetsliv och välfärd
Maria Jonsson
Irene Lammassaari
Eva Medin
Carin Nyhage
Yvonne Samuelsson
Yvonne Granqvist Schultz 

Utbildningsadministration bibliotek och information
Gunnel Maiwald
Ewa Skelte
Annitta Nielsen
Stina Ahlnér 

Utbildningsadministration pedagogik
Magdalena Hjers
Ros-Marie Johansson
Sofie Larsson
Linda Lovecraft
Ewa Rolling
Charlotte Svensson

Utbildningsadministration IT
Monica Andersson

Forskningsadministration
Jonas Edberg
Johan Norling
Sari Sarhamo (tjänstledig)
Anette Trennedal

Internationella koordinatorer
Karl-Fredrik Ahlmark   
Susanne Edström
Helena Gjertz funktionsansvarig
Gustav Kibe 
Jessica Gustafsson
Kristin Rådesjö
Yvonne Samuelsson
Friederike Schöne
Grace Zhe Gu