Huvudmeny

Gemensamma förvaltningen

2014-2016

2013-2015

2012-2014

2011-2013

2010-2013

Gemensamma förvaltningens avdelningar

Verksamhetsplan upprättas i samband med utformande av budget och följs upp i samband med ekonomiska uppföljningar.

2014

2013

2012

Uppföljning per augusti 2012

Uppföljning per april 2012

2011

2010