Huvudmeny

Lån och fjärrlån

Lån

Är man inskriven som distansstudent och bosatt utanför 033-området har man möjlighet att få böcker hemsända utan annan kostnad än returportot. Låntagaren ombesörjer och bekostar själv retur till biblioteket.

Vill du beställa en kopia på en artikel som vi har i någon av våra tryckta tidskrifter kostar detta 40 kronor (oavsett längd på artikeln). Avgiften betalas via inbetalningskort.

Lånekort

Mot uppvisande av legitimation får du ett lånekonto hos oss. Om du behöver låna före den första sammankomsten på högskolan, eller om din kurs inte har några sammankomster vid högskolan överhuvudtaget, ansöker du om ett lånekonto här på vår webbplats. Vi skickar därefter ditt lånechip* som rekommenderat brev. Legitimering sker då istället hos ditt postombud. 

* Du använder ditt passerkort (svart plastbricka) även som lånekort! Detta fungerar automatiskt men kontakta biblioteket om du får problem eller har frågor.

Fjärrlån

Behöver du litteratur som inte finns i vårt bibliotek lånar vi in dem från något annat bibliotek och förmedlar till dig, detta kallas för fjärrlån. Även fjärrlånade böcker kan du få hemsända per post om du bor utanför 033-området.

Du kan också beställa kopior på artiklar som vi inte har på vårt bibliotek. Kostnaden för detta är densamma som för artiklar som du beställer från oss.