Huvudmeny

Lån och fjärrlån

Lån

Är man inskriven som distansstudent och bosatt utanför Borås kommun har man möjlighet att få böcker hemsända utan annan kostnad än returportot. Låntagaren ombesörjer och bekostar själv retur till biblioteket. Skicka till adress:

Högskolan i Borås
Biblioteket
501 90 Borås

Vill du beställa en kopia på en artikel som vi har i någon av våra tryckta tidskrifter kostar detta 40 kronor (oavsett längd på artikeln). Avgiften betalas via inbetalningskort.

Beställ böcker ur våra samlingar

Du beställer böckerna direkt i vår söktjänst Primo. Logga in på ditt bibliotekskonto i Primo, sök upp boken och klicka på Reservation. Välj sedan Hämtställe* Distansservice och Hemleverans och avsluta med Reservera. Är boken utlånad läggs en reservation och när boken återlämnas skickar vi boken hem till dig. Finns boken inne plockar vi den från hyllan och skickar den hem till dig. Observera att du måste vara inloggad i Primo för att beställa och reservera böcker. 

Lånekort

Mot uppvisande av legitimation får du ett lånekonto hos oss. Om du behöver låna före den första sammankomsten på högskolan, eller om din kurs inte har några sammankomster vid högskolan överhuvudtaget, ansöker du om ett lånekonto här på vår webbplats. Vi skickar därefter ditt lånechip* som rekommenderat brev. Legitimering sker då istället hos ditt postombud. 

* Du använder ditt passerkort (svart plastbricka) även som lånekort! Detta fungerar automatiskt men kontakta biblioteket om du får problem eller har frågor.

Fjärrlån

Behöver du litteratur som inte finns i vårt bibliotek lånar vi in dem från något annat bibliotek och förmedlar till dig, detta kallas för fjärrlån. Även fjärrlånade böcker kan du få hemsända per post om du bor utanför 033-området.

Du kan också beställa kopior på artiklar som vi inte har på vårt bibliotek. Kostnaden för detta är densamma som för artiklar som du beställer från oss.