Huvudmeny
bild på datasal i biblioteket

Informationssökning

På biblioteket har vi länge erbjudit flera sökrelaterade tjänster till högskolans forskare. Ett exempel är bibliotekets fjärrlån som ofta innefattar detektivarbete för att få tag på det efterfrågade materialet. På förfrågan har vi också haft support i informationssökning och gjort sökuppdrag.

För att ytterligare nå ut med söksupport och sökuppdrag har vi arbetat med att standardisera upplägget för att lättare kunna skala upp verksamheten. All informationssökningshjälp inleds på ett liknande sätt där vi gemensamt går igenom ditt informationsbehov och vilka söktermer som du använt vid tidigare sökningar

För att boka sökhandledning kan du kontakta oss på biblioteket.

Sökhandledning

Under en sökhandledning söker vi gemensamt. Vi utgår från ditt informationsbehov och resonerar kring vilka informationstyper som kan vara relevanta. Vi ser gärna över tidigare sökningar som du gjort för att därefter gemensamt bygga upp sökblock och iterativt bredda och avgränsa sökningen för att hitta så mycket relevant information som möjligt. 

Sökuppdrag

Ett sökuppdrag startar helst efter en introduktionsträff som kan vara en söksupport. Under introduktionsträffen ska vi gemensamt komma överens om uppdragets omfattning och dokumentera detta i ett enklare avtal. Uppdraget görs mot en kostnad av 328kr/tim.