Huvudmeny
Gammal tryckpress

Publicera forskning

Publicering är en viktig del av forskningsprocessen. Här har vi därför samlat information kring frågorna om publicering och open access på ett ställe.

Det är viktigt att välja rätt kanal för att publicera sina forskningsrön för maximal spridning. Sakta med säkert håller publiceringsvärlden på att förändras, vilket gör valet av publiceringskanal ännu viktigare. Det kan vara svårt att välja en tidskrift som din målgrupp läser, som uppfyller de krav som din forskningsfinansiär ställer på t.ex. open access och som förlaget tillåter. Sedan finns det även Rektorsbeslut avseende publicering att följa.

Den här ingången har som syfte att bl.a. underlätta i valet av tidskrift samt hur du får ett ISBN till en bok du ska publicera. Här finns även information om hur du publicerar din avhandling samt vilka steg som ska tas innan spikningen och disputationen.

Open access är centralt inom publiceringen, och många forskningsfinansiärer kräver att artiklar och andra publikationer från forskningsprojekt ska finnas fritt tillgängliga online. Högskolan i Borås förespråkar open access i sin publiceringspolicy. Vi har därför samlat mycket information om open access på ett ställe.

Biblioteket ansvarar för högskolans publikationsdatabas, DiVA där alla forskningspublikationer ska registreras. Du kan även tillgängliggöra dina forskningspublikationer i fulltext där så att de sprids och syns ännu mer.