Huvudmeny
Gammal tryckpress

Publikationer

På Högskolan i Borås skapas en mängd olika publikationer. Allt ifrån avhandlingar, rapporter och vetenskapliga tidskrifter till informationsmaterial om våra utbildningar. Nedan finner du information om var du kan hitta högskolans publikationer.

Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA)

Databasen BADA innehåller både referenser till publikationer och samt publikationer i fulltext av anställda vid Högskolan i Borås. Sökning i BADA kan göras på bl.a. titel, institution, författare, år. Databasen innehåller också studentuppsatser i fulltext från samtliga institutioner vid Högskolan i Borås.

Sök bland högskolans publikationer i BADA.

Avhandlingar

En doktorsavhandling är en del i doktorsexamen. Avhandlingen presenterar resultat från författarens egen forskning. I avhandlingen redovisas nya perspektiv inom det aktuella forskningsområdet.

Här finns en lista över avhandlingar.

Rapport- och skriftserier vid Högskolan i Borås

Flera rapport- och skriftserier ges ut på Högskolan i Borås. Vetenskap för profession är en samlad rapportserie som redovisar pågående och avslutade forskningsprojekt. FoU Sjuhärad Välfärd, Institutionen för vårdvetenskap, Institutionen för pedagogik samt Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan ger även ut egna rapporter och skrifter.

Högskolans rapport- och skriftserier

Vetenskapliga tidskrifter

På Högskolan i Borås ges vetenskapliga tidskrifter ut vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan samt Textilhögskolan. Syftet med vetenskapliga tidskrifter är bland annat att lyfta fram ny forskning.

Högskolans vetenskapliga tidskrifter

Magister- och kandidatuppsatser

De flesta master-, magister- och kandidatuppsatser som skrivs vid Högskolan i Borås går att hitta i BADA i fulltext. Här nedan finns länkar till institutionernas samlingar för studentuppsatser.

Informationsmaterial

Informationsmaterial om utbildningar vid Högskolan i Borås samt andra trycksaker finns tillgängliga i pdf-format via ????????. Här finns även pdf-filer över samtliga trycksaker.