Huvudmeny

Avhandlingar

Högskolan har rättighet att utfärda doktorsexamen inom områdena biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning och textil och mode. För de forskningsområden som högskolan själv inte har rättigheter till kan anställda vid högskolan disputera vid andra lärosäten. Du hittar en lista på doktorsavhandlingar i BADA här.

För att få tag i en tryckt avhandling kontakta institutionen som avhandlingen är knuten till.

Senaste avhandlingar från högskolan