Huvudmeny

Rapport- och skriftserier

Följande rapport- och skriftserier ges ut på högskolan.

Vetenskap för profession

Syftet med rapportserien Vetenskap för profession är dels att redovisa resultat från pågående och avslutade forskningsprojekt vid Högskolan, dels att publicera inlägg i en pågående diskussion kring forskningens inriktning och tillämpade metoder inom ramen verksamhetsidén Vetenskap för profession.

Rapporter i serien Vetenskap för profession finns att hämta i högskolans reception. 

Serien i BADA

Forskningsrapport

I serien Forskningsrapport publiceras vårdvetenskaplig forskning efter extern vetenskaplig bedömning.

Lista över tryckta rapporter som går att beställa

Rapporter från FoU Sjuhärad välfärd

Serien publiceras av FoU Sjuhärad Välfärd  som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. I serien publiceras rapporter från FoU-projekt som bedrivs vid FoU Sjuhärad Välfärd. Rapporterna bygger främst på studier av samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst och publiceras efter intern eller extern vetenskaplig bedömning. 

Lista över tryckta rapporter som går att beställa

Serien i BADA

Rapporter från Institutionen för pedagogik

Institutionen för pedagogik publicerar regelbundet rapporter och skrifter som framtagits av personal vid institutionen. För beställning kontakta Carina Lundgren.

Rapporter tillgängliga för beställning (pdf)

Valfrid

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap har en egen skriftserie, Valfrid, där forskningsrapporter, främst avhandlingar, publiceras. Rapporter går att beställa viaValfrid@hb.se

Lista över tryckta rapporter som går att beställa

Serien i BADA