Huvudmeny

EndNote

EndNote är ett referenshanteringsprogram och det används för att hantera bibliografier och referenser när du skriver uppsatser och artiklar.

EndNote kan anpassas till ditt eget arbetssätt på olika sätt. Programmet finns som webbapplikation som du på så sätt alltid har med dig, oberoende var du jobbar och på vilken dator för tillfället arbetar. Du kan även ladda ner EndNote som klient på din dator. Du måste logga in med dina inloggningsuppgifter för att får tillgång till klienten. EndNote finns också som app till iPad.

Högskolan i Borås har tagit fram stilmallar för EndNote.

För att spara ner stilmallarna gör du så här:

  1. Installera EndNote
  2. Högerklicka på stilmallen - välj: Save link as.../ Save target as... (Fungerar bäst med Firefox eller Chrome)
  3. Leta upp mappen för EndNote (PC under Program files) (MAC under Program)
  4. Välj undermappen Styles
  5. Spara
  6. Starta om EndNote
  7. Leta upp stilmallen i EndNote (Select another style ...)

I EndNote finns en funktion som heter Find Full Text. EndNote hjälper dig att hitta fulltexter av artiklar till dina referenser. Det fungerar med hjälp av det doi-nummer som oftast följer med en referens. För att få det att fungera optimalt kan du lägga in högskolans Open URL path i programmet. Öppna EndNote gå till Edit - Preferences klicka på Find Full Text. I fältet för Open URL Path fyller du i: https://hb-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/46BORAS/46BORAS_SP?