Huvudmeny

2017-01-11 14:29

Förändringar i databasutbudet


Några förändringar i utbudet av abonnerade databaser och informationsresurser har gjorts för 2017.

Nya databaser

  • A+ Education: Fulltextdatabas inom utbildning och pedagogik med material från Australien och Nya Zeeland. En av producenterna är Australian Council for Educational Research. Totalt innehåller databasen ca 50 000 artiklar i fulltext. Uppdateringar görs varje månad.
  • Greenleaf Online Library: Databasen Greenleaf Online Library innehåller e-böcker och artiklar främst inom området inom hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Databasen produceras av Greenleaf Publishing som utger sig för att vara ett av världens ledande specialförlag inom området.
  • Art & Architecture Source: Fulltextdatabas inom området arkitektur, konst, design och mode. Databasen innehåller artiklar i fulltext och indexerar en mängd tidskrifter och böcker relevanta för ämnesområdet.

Förändringar i befintliga databaser

Sedan tidigare har biblioteket ett abonnemang på OECD iLibrary för samlingen Education. Nu har OECD iLibrary utökats med samlingen Transport som ger tillgång till alla titlar inom OECD iLibrary Transport inklusive titlar från International Transport Forum. Samlingen uppdateras med ungefär 20 titlar per år och ger tillgång till samtliga titlar i fulltext publicerade sedan 1998.

Avslutade informationsresurser

Royal Society of Medicine avslutas i och med utgången av 2016.