Huvudmeny

2017-04-03 16:25

Primo – ny söktjänst för biblioteket


Nu har en ny söktjänst för bibliotekets resurser lanserats. Tjänsten heter Primo och ersätter söktjänsten Summon, men fungerar i stor utsträckning på samma sätt som Summon tidigare gjort.

Primos sökrutaPrimo är namnet på den nya söktjänst som biblioteket implementerat. I Primo söker du bland bibliotekets tryckta och elektroniska samlingar oavsett om det är böcker, artiklar, avhandlingar, uppsatser eller annat material du är ute efter. Du söker på samma sätt som du tidigare sökte i Summon – det vill säga via sökrutan på bibliotekets webbsida.

I Primo finns möjlighet att spara sökningar du gör för att återkomma till dem vid ett senare tillfälle, du kan även spara resultaten för enstaka titlar och sätta bevakningar utifrån gjorda sökningar. Dessutom hanterar du också alla dina lån på biblioteket via Primo. Här kan du se vilka böcker du lånat (även fjärrlån), vilka böcker du reserverat, om du har några förseningsavgifter och du kan även förnya dina lån. För att logga in använder du som är student vid högskolan ditt S-nummer och du som är personal använder din signatur. Är du vare sig student eller personal vid högskolan använder du ditt personnummer och pinkod, precis som tidigare.

Gränssnittet för Primo ser annorlunda ut jämfört med Summon, men på det stora hela är det ändå ganska likt. När du söker får du fram en träfflista som du kan begränsa med hjälp av fasetter som ligger till vänster om själva listan. Om du vill veta mer om Primo eller om du har frågor om dina sökningar i Primo är du hjärtligt välkommen att besöka, eller skicka ett mail till, Informationspunkten så får du hjälp att tolka dina resultat.

Här kan du läsa mer om söktjänsten Primo.