Huvudmeny

2017-08-17 14:10

Nya funktioner i Primo


I augusti har söktjänsten Primo uppdaterats med ny funktionalitet.

Primo uppdateras med ny och förbättrad funktionalitet kontinuerligt. I augusti släpptes den senaste uppdateringen.

Fasetterna

Möjligheterna att använda fasetterna för att avgränsa sökningar har förbättrats. Multiple facets är infört vilket innebär att man kan välja flera alternativ inom en fasett samt även kombinera fasetter. Framför ett val i en fasett finns en liten ruta vilken kan bockas i, för ett eller flera val, inom och mellan fasetter. Görs flera val inom ramen för en fasett läggs ett OR emellan valen. Väljs flera fasetter läggs ett AND emellan dem. Fasetter kan även väljas bort genom att klicka på röda symbolen i slutet av fasettvalet.

Ytterligare en funktion har lagts till hanteringen av fasetter. Det är nu möjligt att behålla en  fasettavgränsning vid en ny sökning. Det görs i urvalet av fasetter efter utförd sökning genom att klicka på hänglåset för den aktuella fasetten i Aktiva filter.

Primo fasetter   

Personalisera

Efter en utförd sökning visas Personalisera ovanför träfflistan. Personalisera innebär att det går att välja ämne för sökningen. Om ett ämne, eller flera, väljs sorteras träfflistan om och rankar träffarna baserat på ämne. Antal träffar är fortfarande detsamma som vid ursprungssökningen men listan relevansrankas efter det ämne som valts. Valt ämne visas till vänster om träfflistan där det också går att redigera ämnesval.

Personifiering

Förslag på termer vid sökning

En funktion kallad Search expansion har införts. Det innebär att sökningar i vissa fall utvidgas med synonymer eller relaterade termer. Om funktionen trätt i kraft vid en sökning visas det över träfflistan och möjlighet ges att välja träfflistan med de ursprungliga söktermerna eller den utökade sökningen. Som stöd för Search expansion används termer från MeSH och LC Subject headings. Termer som kan användas för att testa detta är t.ex. ”heart attack” eller "climate change". 

Föreslagna termer

Sortera favoriter

I inloggat läge är det möjligt att sortera sina sparade favoriter på titel, författare och datum när posten sparades.

Nedan en bild på Primos gränssnitt efter uppdateringen. Flera av de nya funktionerna är markerade.

Primo UI

Text och bilder: Klaz Arvidson