Huvudmeny

2017-10-04 13:11

SAGE Research Methods


Nu har du möjlighet att testa databasen SAGE Research Methods.

SAGE Research Methods är ett metodbiblioteket med mer än 1 000 böcker, referensarbeten, tidskriftsartiklar och instruktionsvideor framtagna av akademiker från samhällsvetenskapen samt delvis inom medicin och hälsa, naturvetenskap och teknik. Totalt sett är det den största samlingen av kvalitativa metodböcker som är tillgängliga online från ett vetenskapligt förlag.

SAGE Research Methods riktar sig till flera grupper inom akademien. Den innehåller ordboksdefinitioner, fallstudier, metoder, och dataset m.m. SAGE Research Methods är att betrakta som ett verktyg som kan stötta dig i metodkurser, uppsatsskrivning och avhandlingsarbete.

Webbplatsen är utformad för att styra användarna till det innehåll de behöver för att lära sig lite, eller mycket, om dess metod. Metodkartan kan hjälpa dem som inte är bekanta med forskningsmetoder för att hitta en bra teknik att använda i sin forskning.

Testet pågår t.o.m. 31 oktober.

SAGE Research Methods