Huvudmeny

2017-12-01 10:53

Problem med EndNote lösta


Nu fungerar EndNote-klienten igen på högskolans datorer efter en tids problem.

Kartotek

Det har under en period varit problem med den klient för EndNote man kan ladda ner och använda på sin dator, men nu ska dessa problem vara lösta. Därmed gäller nu följande: 

  •  Import av pdf:er från filer och mappar man har lokalt på sin dator fungerar nu utan bekymmer. Om EndNote hittar en doi i pdf-filen skapas automatiskt en referens för dokumentet.
  •  Funktionen "find reference updates" fungerar igen. D.v.s. om man till exempel manuellt lägger till doi på ett pdf-material man importerat kan man be EndNote hitta resten av informationen om materialet.

Dessutom fungerar funktionen ”find full text” bättre igen efter den senaste uppdateringen.

Har du frågor om EndNote är du alltid välkommen att kontakta biblioteket. Du kan också läsa mer om EndNote, och ladda ner nämnda klient, på vår webbsida om EndNote.