Huvudmeny
Data

2018-01-16 09:53

Förändringar i databasutbudet 2018


Inför 2018 har har utbudet av informationsresurser setts över. Nya databaser har köpts in, ett par databaser har förändrat innehåll samt några databaser har avslutats.

Nya databaser

Fairchild Books Library - närmare 140 e-böcker från förlaget Fairchild inom mode, design och klädindustri. Kursböcker med utökade resurser som filmer, instuderingsfrågor och mer. Innehållet söks i samma databas som Berg Fashion Library inom Bloomsbury Fashion Central.

Mark Allen Healthcare Journals (MAG online) - ett 30-tal tidskrifter från förlaget Mark Allen Group inom hälso- och sjukvård i ett brett perspektiv. Bl.a. ingår tidskrifterna British Journal of Nursing och British Journal of Midwifery. 

Material Connexion - en unik material-databas där du kan söka efter material med olika egenskaper och få se både produkter och vem som tillverkar det. Företaget är baserat i New York men har kontakter över hela världen. I Sverige är det IDC West Sweden AB i Skövde som är kontakten med ett eget materialbibliotek. Det går att boka in sig för sudiebesök hos dem. Kontakta biblioteket om du vill veta mer.

SAGE Research Methods - ett metodbiblioteket med mer än 1 000 böcker, referensarbeten, tidskriftsartiklar och instruktionsvideor. SAGE Research Methods är att betrakta som ett verktyg som kan stötta dig i metodkurser, uppsatsskrivning och avhandlingsarbete.

Förändringar i befintliga databaser

OECD iLibrary - abonnemanget har utökats och tillgång ges nu till hela OECD iLibrary. Tidigare abonnemang innehöll enbart delarna Transports och Education.

Oxford Scholarship Online - e-böcker från Oxford University Press, utökas nu med samlingen Palliative Care.

Följande informationsresurser avslutas

Text: Klaz Arvidson
Bild: Mostphotos