Huvudmeny

2018-02-23 11:26

Avtal med Taylor & Francis möjliggör öppet tillgängliga artiklar


Högskolan i Borås har sedan tidigare tagit del av avtal med tidskriftsförlag som kan göra det gratis för forskare att ge ut öppet tillgängliga artiklar i somliga tidskrifter. Nu tillkommer även ett avtal med det stora förlaget Taylor & Francis.

Offset-avtal med tidskriftsförlag förhandlas av Kungliga Biblioteket genom Bibsamkonsortiet för att driva utvecklingen för öppen tillgång. De avtal som högskolan har valt att ingå i innebär att några förlag mot en årskostnad sänker eller helt tar bort författaravgiften vid öppet tillgänglig publicering av utvalda vetenskapliga tidskrifter. Nytt för i år är ett avtal med Taylor & Francis.

Taylor & Francis
Är corresponding author aktiv vid Högskolan i Borås eller något av de andra lärosätena som ingår i Bibsamavtalet betalas ingen publiceringsavgift vid publicering med öppen tillgång i hybridtidskrifter. Detta gäller ca. 1450 artiklar för alla Bibsampartners under 2018 – först till kvarn gäller. Det nuvarande avtalet gäller fram till 2020.

SpringerCompact
Är corresponding author aktiv vid Högskolan i Borås eller något av de andra lärosätena som ingår i Bibsamavtalet betalas ingen publiceringsavgift för publicering i tidskrifter med Open Choice. Det nuvarande avtalet gäller fram till den 31 december 2018.  

Se vilka tidskrifter det gäller i den här listan.

Läs ytterligare information på Springers hemsida.

IOP
Här betalar biblioteket författaravgiften, vilket innebär att det inte blir någon publiceringsavgift för författaren. Biblioteket får sedan en rabatt på nästkommande års prenumerationskostnad. Avtalet gäller fram till 2019.

För ytterligare information se förlagets hemsida.

Läs mer

Frågor?

Har du frågor om något av ovanstående avtal, eller om öppen tillgång till forskning, skicka gärna ett mail till Signe Wulund, bibliotekarie på biblioteket.

Bild: Taylor & Francis