Huvudmeny

Byte av system

Under hösten 2016 och våren 2017 kommer biblioteket att implementera Ex Libris-systemen Alma och Primo. Alma är ett bibliotekssystem som kommer hantera alla bibliotekets resurser och Primo är ett discoverysystem som används för att söka i bibliotekets resurser. 

Arbetet med att implementera de nya systemen på biblioteket kommer genomföras i projektform. Projektledare är Hanna Hallnäs och övriga i projektgruppen är Daniel Sandbecker och Klaz Arvidson. Till sin hjälp har de även en grupp med områdesexperter: Lena Holmberg, Martin Borg, Tove Lekselius och Katarina Engvall. Men även övrig personal på biblioteket kommer involveras i olika utsträckning. 

Genom att byta ut nuvarande system jobbar vi för att förbättra systemmiljön på biblioteket för såväl användare som personal.

På denna sida kommer man kunna följa utvecklingen av projektet. Projektetets milstolpar nedan kommer att uppdateras under projektets gång.

Projektets milstolpar

Oktober 2016: Projektet startar

Mars 2017: De nya systemen lanseras och börjar användas