Huvudmeny

Byte av system

Under hösten 2016 och våren 2017 kommer biblioteket att implementera Ex Libris-systemen Alma och Primo. Alma är ett bibliotekssystem som kommer hantera alla bibliotekets resurser och Primo är ett discoverysystem som används för att söka i bibliotekets resurser. 

Arbetet med att implementera de nya systemen på biblioteket kommer genomföras i projektform. Projektledare är Hanna Hallnäs och övriga i projektgruppen är Daniel Sandbecker och Klaz Arvidson. Till sin hjälp har de även en grupp med områdesexperter: Lena Holmberg, Martin Borg, Tove Lekselius och Katarina Engvall. Men även övrig personal på biblioteket kommer involveras i olika utsträckning. 

Genom att byta ut nuvarande system jobbar vi för att förbättra systemmiljön på biblioteket för såväl användare som personal.

På denna sida kommer man kunna följa utvecklingen av projektet. Projektetets milstolpar nedan kommer att uppdateras under projektets gång, nya kommer att tillkomma och de som avklarats kommer att bockas av.

Projektets milstolpar

31 oktober 2016: Projektet startar. 

Slutet av november 2016: Testmigrering av data från våra nuvarande system till de nya systemen. 

December 2016: Konfigurering av Alma för att anpassa systemet till vår verksamhet (exempelvis låneregler). 

Slutet av december 2016: Vi får tillgång till Alma, inklusive våra konfigurationer och vår data. 

Januari 2017: Testningen av data och funktionalitet i Alma börjar och kommer pågå ända fram till det är dags att ta systemet i drift. 

Början av januari 2017: Implementationen av Primo startar. 

Slutet av januari 2017: Vi får tillgång till Primo. 

Februari 2017Testningen av funktionalitet i Primo börjar och kommer pågå ända fram till det är dags att ta systemet i drift. 

Mars 2017: Utbildning av all personal på biblioteket i de nya systemen. 

Slutet av mars 2017: Slutgiltig migrering av all data från våra nuvarande system. Från och med nu kommer projektet påverka vilken service biblioteket kan ge våra användare. 

3 april 2017: De nya systemen lanseras och börjar användas.