Huvudmeny
Exteriören på akademiplatsen, vy mot Sandgärdet med folk som är på väg in och ut ur byggnaden

Öppet hus på Biblioteket

Tisdagen den 23 augusti klockan 13:00–15:00 bjöd vi in all personal på högskolan till Öppet hus på Biblioteket.

Under två timmar fanns merparten av deBibliotekarie och besökare anställda på biblioteket tillgängliga för att visa och diskutera vilket stöd biblioteket kan erbjuda anställda vid högskolan. Centrum för tillställningen var Biblioteksloungen där det bjöds på fika och minglades och diskuterades.

Två fasta punkter fanns under de timmar som Öppet hus arrangerades. Det var Thomas Nyström (bibliotekarie som fokuserar på publicering och forskarstöd i sitt dagliga arbete) som vid två tillfällen höll en presentation på temat Vetenskaplig publicering. I sin presentation pratade Thomas bland annat om olika metoder och hjälpmedel för att välja tidskrift för publicering. Dessutom talade han också om H-index och visade praktiskt hur H-index för Högskolan i Borås skiftar mellan olika databaser.

Under minglet diskuterades frågor om undervisning i informationssökning, kurslitteratur, stöd till studenter med läsnedsättning, BrowZine, informationssökning och mycket annat. Och en och annan besökare blev varse nya saker som biblioteket kan hjälpa till med.

Posters

Här kan du ta del av några de posters som fanns uppsatta i biblioteket under evenemanget (samtliga i pdf-format):

Nästa tillfälle

Nästa Öppet hus på biblioteket blir i augusti 2017 då vi återigen ser fram emot att se forskare, lärare och övrig personal mingla i biblioteket.