Huvudmeny

Boka grupprum

Bibliotekets grupprum bokas i Kronox - samma system som schemat finns i. Logga in i Kronox med dina inloggningsuppgifter och välj fliken Resursbokning för att hantera dina bokningar.

Bokningen måste bekräftas senast 15 min efter att bokningen börjat gälla. Även det sker via Resursbokning i Kronox.

Obs! Grupprummen ser ut att vara bokningsbara fredag, lördag och söndag kväll trots att biblioteket är stängt. Detta stämmer alltså inte utan grupprum går endast att boka under bibliotekets öppettider.

Regler

Grupprum

 • Grupprum
 • För att bokningen ska godkännas måste namn och institution anges
 • Rummen kan bokas tidigast en vecka i förväg.
 • Rummen får endast bokas för fyra timmar per dag.
 • Om inte bokningen bekräftats inom 15 minuter, kan annan person boka rummet. Bekräfta gör du via Resursbokning i Kronox
 • Skriv i Informationsfältet om du kommer senare så kan någon annan ha möjlighet att utnyttja rummet den tid du inte är där.
 • Whiteboardpennor finns att LÅNA i bibliotekets informationspunkt.
 • Du får ta med dig dryck med lock, godis och frukt när du studerar i biblioteket. Släng ditt skräp i papperskorgarna och lämna arbetsplatsen i det skick du vill finna den.
 • Var rädd om bibliotekets lokaler, utrustning och material. Det finns exempelvis en tanke bakom möbleringen så flyttar du på något, var vänlig ställ tillbaka det.

Studion

 • För att bokningen ska godkännas måste namn och institution anges
 • Studion (J433) kan endast bokas av studenter med funktionsnedsättning/läs- och skrivsvårigheter
 • För tillträde krävs ett passerkort med särskild access
 • Kontakta samordnare för studenter med funktionsnedsättning eller dyslexipedagog  för tillgång till Studion.
 • Rummen kan bokas tidigast en vecka i förväg.
 • Rummen får endast bokas för fyra timmar per dag.
 • Skriv i Informationsfältet om du kommer senare så kan någon annan ha möjlighet att utnyttja rummet den tid du inte är där.
 • Whiteboardpennor finns att LÅNA i bibliotekets informationspunkt.
 • Du får ta med dig dryck med lock, godis och frukt när du studerar i biblioteket. Släng ditt skräp i papperskorgarna och lämna arbetsplatsen i det skick du vill finna den.
 • Var rädd om bibliotekets lokaler, utrustning och material. Det finns exempelvis en tanke bakom möbleringen så flyttar du på något, var vänlig ställ tillbaka det.