EndNote - Högskolan i Borås
Huvudmeny

EndNote

EndNote är en programvara som du kan använda för att hantera dina referenser när du skriver uppsatser och artiklar.

Med EndNote kan du bland annat
•    samla och organisera referenser och pdf-dokument och dela dem med andra
•    skapa källförteckningar och infoga texthänvisningar direkt i ditt dokument
•    anpassa dem till olika referensstilar 

Som student eller anställd kommer du åt EndNotes klientversion via startmenyn på skolans datorer. Du har också möjlighet att ladda ner programmet till din dator.
EndNote finns även i en fri version, webbapplikationen EndNote Basic, som du alltid kommer åt oberoende av var du jobbar och på vilken dator du för tillfället arbetar. Den har inte lika omfattande funktionalitet som klienten, men räcker ofta för till exempel en kandidatuppsats.
För att utnyttja alla EndNotes funktioner fullt ut kan man använda klienten som sitt huvudsakliga verktyg och webbapplikationen för backup och i situationer där man inte har sin dator med klienten tillgänglig.
Programmet finns också som app till iPad.

OBS! För tillfället är det problem för dig som vill använda EndNote som program på en Mac-dator med senaste versionen av iOS (Sierra 10.12.5). Problemet består i att om du öppnar pdf-filer genom EndNote så riskerar hela programmet att låsa sig. EndNote och Apple jobbar på en lösning för detta. / 2017-08-10

•    Nedladdningslänkar till klienten
•    Skapa konto i EndNote Basic (Välj Sign up)
•    EndNote app för iPad

Stilmallar

Det finns ett stort antal stilmallar att välja bland i EndNote. Utöver dessa har biblioteket  tagit fram stilmallar på svenska och engelska, som motsvarar rekommendationerna i bibliotekets Guide till Harvardsystemet. Dessa mallar heter Harvard_HB (engelska) och Harvard_HBsv (svenska) och finns tillgängliga från menyn om du använder webbversionen av EndNote samt när du använder datorer inom högskolans nätverk.

Om du däremot har installerat klientversionen av EndNote på din egen dator behöver du ladda ner mallarna till bibliotekets stilmallar för Harvard här:
•    EndNote Harvard Stilmall svenska (filformat .ens)
•    EndNote Harvard Stilmall engelska (filformat .ens)

För att spara ner stilmallarna gör du så här:
1.    Installera EndNote
2.    Högerklicka på länken till den stilmall (svenska eller engelska ovan) som du vill spara ner  - välj:
       Save link as.../ Save target as... (Fungerar bäst med Firefox eller Chrome)
3.    Leta upp mappen för EndNote (PC under Program files) (MAC under Program)
4.    Välj undermappen Styles
5.    Spara
6.    Starta om EndNote
7.    Leta upp stilmallen i EndNote (Select another style ...)

Hitta fulltext

I EndNote finns en funktion som heter Find Full Text. EndNote hjälper dig att hitta fulltexter av artiklar till dina referenser. Det fungerar med hjälp av det doi-nummer som oftast följer med en referens. För att få det att fungera optimalt kan du lägga in högskolans Open URL path i programmet. Öppna EndNote gå till Edit - Preferences klicka på Find Full Text. I fältet för Open URL Path fyller du i:
https://hb-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/46BORAS/46BORAS_SP?

Undervisning i EndNote

Biblioteket erbjuder introduktioner och workshops där vi visar hur du kommer igång med EndNote, och du som använt programmet sedan tidigare och fått problem kan komma för att få hjälp.


Har du frågor om EndNote? Kontakta biblioteket@hb.se