Huvudmeny

Illustrationer från böcker och artiklar

Upphovsrätt och illustrationer
Vill du ha med illustrationer i ditt arbete som du inte skapat själv måste du tänka på att långt ifrån alla är fria att använda utan skyddade av upphovsrättslagen. Dessa kräver tillstånd av upphovsrättsinnehavaren för att få användas i arbeten som ska publiceras i DiVA eller offentliggöras på annat sätt.
Mer information hittar du på sidorna Upphovsrätt och Upphovsrätt vid publicering av studentarbeten.

Referera till illustrationer från webben
För illustrationer från böcker, artiklar och rapporter gäller att du ska referera till källan i fråga och, i texthänvisningen, ange uppgift om sida. För illustrationer skapade av någon annan än författaren ställs referensen upp på dennes namn följt av källans utgivningsår och illustrationens titel. Därefter anger du det lilla ordet I följt av källan där illustrationen hämtats. För fotografier ska också uppgiften [fotografi] finnas med.

Texthänvisningen placeras efter bildtexten:
Figur 1: E-handelns omsättning 2003-2011 (miljarder kronor) (HUI 2012, s. 5)
Figur 2: Skogstjärn (Södergren 2003, s.101)

I din text:

Figur 1 visar att näthandeln har ökat…
…är Maja Sjöströms bonad Skogstjärn (Figur 2).

Referens till källförteckningen:
Handelns utredningsinstitut (HUI) (2012). e-barometern: den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln, Q 3. Stockholm: HUI. http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern

Södergren, L. (2003). Skogstjärn [fotografi]. I Rausing-Ros, Å. Textilkonstnären Maja Sjöström: ett skånsk-romerskt konstnärsliv. Stockholm: Carlssons.

Mer information om illustrationer finns i Harvardguiden i pdf-format.