Huvudmeny

Illustrationer från webben

Upphovsrätt och illustrationer
Vill du ha med illustrationer i ditt arbete som du inte skapat själv måste du tänka på att långt ifrån alla är fria att använda utan skyddade av upphovsrättslagen. Dessa kräver tillstånd av upphovsrättsinnehavaren för att få användas i arbeten som ska publiceras i DiVA eller offentliggöras på annat sätt.
Mer information hittar du på sidorna Upphovsrätt och Upphovsrätt vid publicering av studentarbeten.

Referensen ställs upp på upphovsmannens namn, om detta är känt. För fotografier är fotografen upphovsman. Om inte någon personlig upphovsman är känd ställs referensen upp på organisationen som står bakom webbplatsen.  Därefter anger du årtal då illustrationen skapades, illustrationens titel, uppgiften [fotografi] för fotografier, URL och datum då illustrationen hämtades.
Bilder av konstverk på webben hanterar du som fotografier, vilken form konstverket än har i original.
 

Texthänvisningen placeras efter bildtexten:
Tabell 1: Storleksguide Dam (Lindex u.å.)

I den löpande texten:
….i jämförelse med denna storleksguide (Tabell 1).

Referens till källförteckningen:
Lindex (u.å.). Storleksguide Dam. https://www.lindex.com/se/kundservice/storleksguide/dam/ [2018-06-19] 

Mer information om illustrationer finns i Harvardguiden i pdf-format.