Huvudmeny

Illustrationer från webben

Upphovsrätt och illustrationer
Vill du ha med illustrationer i ditt arbete som du inte skapat själv måste du tänka på att långt ifrån alla är fria att använda utan skyddade av upphovsrättslagen. Dessa kräver tillstånd av upphovsrättsinnehavaren för att få användas i arbeten som ska publiceras i DiVA eller offentliggöras på annat sätt.
Mer information hittar du på sidorna Upphovsrätt och Upphovsrätt vid publicering av studentarbeten.

Referera till illustrationer från webben
I referensen skall du ange upphovsman, publiceringsår (när illustrationen lades ut på webben) och illustrationens titel, URL och datum då illustrationen hämtades. För fotografier ska uppgiften [fotografi] finnas med. För fotografier är fotografen upphovsman. I andra hand, om ingen personlig upphovsman nämns, ställs referensen upp på den organisation som står bakom webbplatsen. I tredje hand på illustrationens titel.

Texthänvisningen placeras efter bildtexten:
Figur 1: Gud Fader på Himmelsbågen (Ellgaard 2008)

I din text: 
Carl Milles skulptur Gud Fader på Himmelsbågen (Figur 1)…

Referens till källförteckningen:
Ellgaard, H. (2008). Gud Fader på Himmelsbågen [fotografi]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gud_Fader_3a.jpg [2013-03-25]

Mer information om illustrationer finns i Harvardguiden i pdf-format.