Huvudmeny

Rapporter

Rapporter har stora likheter med vanliga böcker. Rapporter redovisar resultat från en undersökning eller ett uppdrag och kan vara vetenskapliga till sin natur. Ibland ges de ut inom ramen för en rapportserie och därför tas ibland uppgifter om serie och serienummer med i referensen, inom parentes efter dokumentets titel. Information om rapportserie kan dock vara svår att hitta och vi menar därför att denna information kan utelämnas.

För rapporter som är fritt tillgängliga via webben rekommenderar vi att man anger URL i referensen.

I din text: 
(Höjer, Moberg & Henriksson 2015)   

Referens till källförteckningen:
Höjer, M., Moberg, Å. & Henriksson, G. (2015). Digitalisering och hållbar konsumtion. Stockholm: Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6675-8.pdf