Huvudmeny

Rapporter

Rapporter har stora likheter med vanliga böcker. De redovisar resultat från en undersökning eller ett uppdrag och har ett väl avgränsat innehåll. Ofta ingår de i en rapportserie och då är det värdefullt om serieuppgifter tas med. Några rapporter har vetenskapligt innehåll och det syns ofta i titel eller i serieuppgiften. Serie och serienummer ska placeras inom parentes efter dokumentets titel.
För rapporter som är fritt tillgängliga via webben rekommenderar vi att man anger URL i referensen. Rapporter som är utgivna vid en högskola eller ett universitet har ofta en så kallad beständig länk. Finns en sådan länk (exempelvis DOI, URN, Handle) bör den anges i referensen, vare sig du läst rapporten i tryckt eller elektronisk form. Se vidare avsnittet Länka till dokument.

I din text: 
(Höjer, Moberg & Henriksson 2015)   

Referens till källförteckningen:
Höjer, M., Moberg, Å. & Henriksson, G. (2015). Digitalisering och hållbar konsumtion (Rapport 6675). Stockholm: Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6675-8.pdf