Huvudmeny

Tidningsartiklar 

Tidningar utges dagligen eller veckovis. De innehåller nyheter och är avsedda för allmänheten. Att referera till en tidningsartikel har stora likheter med hur du refererar till en tidskriftsartikel. Skillnaden ligger i att för tidningar redovisas vilket datum tidningen kom ut. Eftersom innehållet ibland kan skilja sig åt mellan papperstidningen och webbversionen skall du ha med en URL till artikeln om du läst den på webben.

I din text:
(Daham 2013) 

(Höjd ränta bankens hopp 2010)

(Lundell 2001) 

Referens till källförteckningen:
Daham, O. (2013). Rekordtrafik genom Nordostpassagen. Dagens nyheter, 12 augusti. http://www.dn.se/ekonomi/rekordtrafik-genom-nordostpassagen/

Höjd ränta bankens hopp (2010). Dagens nyheter, 26 april. 

Lundell, S. (2001). Fackens strejkkassor förlorar 3 miljarder. Dagens industri, 31 juli.