Huvudmeny

Personlig författare saknas

Publikationer från företag, myndigheter, organisationer etc. har i regel myndighetens eller organisationens namn som huvuduppslag om ingen personlig författare finns angiven.

I din text:
(Konsumentverket 2013)

Referens till källförteckningen:
Konsumentverket (2013). Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror. Karlstad: Konsumentverket. https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/barnprodukter-och-leksaker/rapport-2013-5-leksaker-med-magneter-och-andra-magnetvaror-konsumentverket.pdf