Huvudmeny

Personlig författare saknas

Publikationer från företag, myndigheter, organisationer etc. har i regel myndighetens eller organisationens namn som huvuduppslag om ingen personlig författare finns angiven.

I din text:
(Konsumentverket 2013)

Referens till källförteckningen:
Konsumentverket (2013). Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror (Rapport 2013:5). Karlstad: Konsumentverket. http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/2013/rapport-2013-5-marknadskontroll-leksaker-kov.pdf