Huvudmeny

Broschyrer

För material som broschyrer, reklamblad och faktablad anges någon fras efter titeln som beskriver materialtypen, exempelvis [broschyr], [faktablad].
För broschyrer tillgängliga på webben anges URL.

I din text: 
(Högskolan i Borås u.å.)

Referens till källförteckningen:
Högskolan i Borås (u.å.). Policy för hållbar utveckling [broschyr]. http://www.hb.se/Global/HB%20-%20externt/Utbildningsprogram/miljopolicy%20low.pdf [2014-06-04]