Huvudmeny

Internt opublicerat material

Ibland behöver man använda opublicerade dokument som inte är tillgängliga för allmänheten utan bara för internt bruk inom en organisation. Det kan röra sig om exempelvis kompendier, dokument från intranät, checklistor, rutiner, minnesanteckningar, material från föreläsningar. 
Ange frasen [internt material] inom hakparentes för att klargöra att materialet endast är tillgängligt för personer inom verksamheten.

I din text: 
(Wendels Bygg 2015)

Referens till källförteckningen:
Wendels Bygg (2015). Säkerhetsrutin vid användning av skärmaskin [internt material]. Borås: Wendels Bygg.