Huvudmeny

Läroplaner

Läroplaner är förordningar utfärdade av regeringen. Eftersom man sällan använder utgåvan från utbildningsdepartementet som källa i uppsatser utan istället den version som Skolverket ger ut rekommenderar vi nedanstående skrivsätt.

Läroplaner har vedertagna förkortningar som du kan använda dig av när du hänvisar. Första gången du nämner läroplanen i texten är det dock bra att skriva ut dess fullständiga titel, därefter kan du hänvisa enbart till förkortning och årtal.

Läroplaner kan ges ut i reviderade upplagor som skiljer sig från ursprungsdokumentet men ändå har samma titel och förkortning som i exemplet här nedanför. Därför är det bra att ta med information om detta, på samma sätt som du anger upplaga för en bok, direkt efter titeln.

Sist i referensen kan du ta med en länk till det elektroniska dokumentet, om det är ett sådant du har läst.

I din text:
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 4) framhålls vikten av att arbeta med jämställdhetsfrågor…

Referens till källförteckningen:
Lpfö 98 (2016). Läroplan för förskolan. Reviderad 2016. Stockholm: Skolverket.
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442