Huvudmeny

Länka till dokument

URL (Uniform Resource Locator) är en webbadress som länkar dig till dokumentet eller till webbsidan där dokumentet finns. När du anger URL var mycket noga med att den är korrekt och kontrollera att den fungerar.
Ange URL i referensen när det är enda sättet att hitta tillbaka till information som du har hittat på webben, detta brukar vara fallet för webbsidor, bilder, bloggar, forum etc.
Vi rekommenderar att du anger URL även för rapporter och andra dokument som finns fritt på webben, även om de också finns tillgängliga på annat sätt, för att göra det lättare för läsaren att hitta dokumentet.

DOI (Digital Object Identifier), URN (Uniform Resource Name), URI (Uniform Resource Identifier), HandleID är exempel på s.k. beständiga/permanenta länkar. En sådan länk leder till ett visst dokument även om det till exempel skulle flyttas till en annan webbplats.
Finns en sådan länk bör den anges i referensen vare sig man läst dokumentet i en tryckt eller elektronisk version

Referens till källförteckningen - DOI
Midttun, A. (2012). The greening of European electricity industry: a battle of modernities. Energy Policy, 48(0), ss. 22-35. DOI: 10.1016/j.enpol.2012.04.049