Källförteckningen - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Källförteckningen

Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Referenserna ska sorteras i alfabetisk följd. I referenserna skall det finnas tillräcklig information för att din läsare enkelt skall kunna hitta de dokument du har använt i ditt arbete. För att göra källförteckning så lättläst som möjligt är det bra att antingen ha hängande indrag i referenserna eller en blankrad mellan varje referens.

Nedan följer ett urval av de referenser som finns i guiden. Fler exempel finner du i Harvardguiden i pdf-format.

Källförteckning
Eklund, K. (2007). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. 11. uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Eklund, P. (2013). Google är inte källan! Biblioteksbloggen [blogg ], 5 mars. http://bibblogg.wordpress.com/2013/03/05/google-ar-inte-kallan [2013-04-09]

Ellgaard, H. (2008). Gud Fader på Himmelsbågen [fotografi]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gud_Fader_3a.jpg [2013-03-25]

Högskolan i Borås (u.å.). Policy för hållbar utveckling [broschyr]. http://www.hb.se/Global/HB%20-%20externt/Utbildningsprogram/miljopolicy%20low.pdf

Konsumentverket (2013). Marknadskontroll av leksaker med magneter och andra magnetvaror. Karlstad: Konsumentverket. http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/2013/rapport-2013-5-marknadskontroll-leksaker-kov.pdf

McGain, F. & Naylor, C. (2014). Environmental sustainability in hospitals – a systematic review and research agenda. Journal of health services research & policy, 19(4), ss. 245-252. doi:10.1177/1355819614534836

Nolin, J. (2009). Informations- och kunskapspraktiker i förvandling. I Hansson, B. & Lyngfält, A. (red.) Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Lund: Btj, ss. 257-282.

Skolverket (2015). Utbildning i svenska för invandrare. http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare [2015-06-22]

Wendels Bygg (2015). Säkerhetsrutin vid användning av skärmaskin [internt material]. Borås: Wendels Bygg.