Huvudmeny

Databaser 2017

Förändringar i databassutbudet under 2017.

Nya databaser

A+ Education
Fulltextdatabas inom utbildning och pedagogik med material från Australien och Nya Zeeland. En av producenterna är Australian Council for Educational Research.

Art & Architecture Source
Fulltextdatabas inom området arktiektur, konst, design och mode. Producerac av Ebsco.

Greenleaf Online Library (GOL)
E-böcker och artiklar främst inom området inom hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Produceras av Greenleaf Publishing.

Förändringar i befintliga databaser

OECD iLibrary utökas med Transport. Sedan tidigare har vi samlingen Education.

Följande informationsresurser avslutas

Royal Society of Medicine