Huvudmeny

Information om Summon

Söktjänsten Summon är ett verktyg för sökningar i det mesta av bibliotekets samlingar - böcker, artiklar, avhandlingar, uppsatser och mer.

Vad är Summon?

Summon är ett sökverktyg som möjliggör att från en sökruta kunna söka det mesta av de böcker, artiklar, uppsatser, avhandlingar mm som finns i bibliotekets samling. Med Summon får du en överblick av det material som finns tillgängligt via biblioteket. Drygt 460 miljoner poster är aktiverade i bibliotekets Summon. Sökningar kan även utökas till hela Summons index som består av fler än 1 miljard poster. Läs mer om hur du söker i Summon.

Vad finns sökbart i Summon?Summon söktjänst

I Summon är följande material sökbart:

  • Allt som finns i bibliotekets katalog
  • Allt som finns i BADA
  • De flesta av de artiklar i fulltext som biblioteket abonnerar på
  • Flertalet e-böcker biblioteket abonnerar på
  • Flertalet av de databaser som BLR abonnerar på
  • SwePub - svensk forskning

Vill du veta mer om vilka databaser och informationsresurser som är aktiverade i Summon, se “Informationsresurser i Summon”.

En del material är inte sökbart i Summon. Det gäller både svenska och internationella databaser, t ex SweMed+, EUR-lex, FAR-komplett, Karnov, LIBRIS, Rättsbanken och SciFinder (Chemical Abstracts). Ambitionen är att över tid få så många databaser och informationsresurser som möjligt sökbara i Summon.

Summon för mobila enheterSummon via mobila enheter

Det är möjligt att söka i Summon via ett anpassat webbgränssnitt för mobila enheter. Det fungerar med iOS- och Android-enheter. Du hittar till gränssnittet via url http://hb.summon.serialssolutions.com. Sidan känner automatiskt av om du surfar in med en mobil eller surfplatta.

Mer om Summon

Summon är en produkt från amerikanska Serials Solutions. Läs mer om Summon på leverantörens webbplats.