Huvudmeny

Att söka i Summon

Summon är en bred ingång till bibliotekets samling och är ett utmärkt alternativ för att få en överblick av vad som finns i samlingen. Sökningar i Summon kan avgränsas på flera olika sätt med hjälp av facetterna. Till exempel kan du avgränsa dig till böcker som finns på hyllorna, vetenskapliga artiklar, material i fulltext, e-böcker, uppsatser eller snäva ner ett ämne med hjälp av ämnesord. 

Söka i Summon eller i databas?

Det finns tillfällen då Summon inte är det bästa alternativet för dina sökningar. Om du t.ex. behöver söka efter mycket specifik information kan det vara bättre att välja en databas inom ditt ämne. Då har du möjlighet att använda databasens specifika möjligheter för fältsökningar och dess specialiserade ämnesordslistor samt andra skräddarsydda funktioner i varje unik databas. Vidare är det också så att alla databaser inte finns aktiverade i Summon utan då måste du gå utanför Summon för att inte missa material.

Sökmetoder

Sökningar i Summon görs i standardläget ifrån en sökruta och avgränsas sedan med hjälp av facetter. En ämnessökning i Summon ger ofta rekommendationer på några ämnesspecifika databaser som du kan använda för att göra mer specifika sökningar i. Det finns även ett formulär för avancerad sökning samt möjligheter att använda booleska operatorer.

Facetter för avgränsning

En sökning i Summon från sökrutan kan avgränsas med hjälp av facetterna som finns i vänsterspalten. Det finns facetter för "Publikationstyp", "Ämnesord", "Publiceringsdatum", "Bibliotek" och "Språk". Utöver detta finns facetten "Avgränsa sökning" för att avgränsa till fulltext, vetenskapliga artiklar, exkludera tidningsartiklar och lägg till resultat utanför bibliotekets samling. Facetterna kan med fördel användas ihop för att bryta ner en sökning till ett hanterbart resultat. Prova dig fram till vad som fungerar bäst för dina sökningar.

Avancerad sökning

Summons formulär för avancerad sökning kan du använda för att göra riktade sökningar i olika fält och för att ange kriterier för visning eller uteslutning i träfflistan.

Boolesk sökning

Summon har stöd för sökning med booleska operatorer. AND, OR, NOT kan användas och skall då skrivas med versaler. Observera att ett AND sätts mellan sökorden automatiskt. Trunkeringstecknet är *. Det går att maskera ett eller flera tecken i ett ord med ?.