Huvudmeny
Högskolan i Borås, vinterbild

2016-11-29

BHS deltar i arbetet med en nationell biblioteksstrategi

BHS-forskare har på uppdrag av KB tagit fram en av rapporterna som kommer att användas i arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

– Vi har gjort en studie kring hur olika typer av bibliotek förhåller sig till de organisationer de tillhör, och hur den organisatoriska placeringen upplevs påverka bibliotekens möjligheter att göra sina röster hörda och få inflytande, berättar doktoranden Katarina Michnik. Enkätstudien som gjorts har gått ut till chefer för landets lärosätesbibliotek, folkbibliotek och regionbibliotek. Sammanlagt har nästan 84 procent av cheferna deltagit i studien. Katarina Michnik och hennes...