Huvudmeny
Bild på Sociala medier-prisets logotype

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris

Vilken person eller organisation tycker du har påverkat samhället positivt genom att innovativt använda sociala medier?

Sociala medier ger möjligheter för medborgarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället.

Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma och stödja den här utvecklingen. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris på 100 000 kronor går till en person, grupp eller organisation som har utvecklat användningen av sociala medier på ett sätt som ger samhällsnytta. 

Juryn består av:

Bengt KÅ Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Lotta Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Jan Nolin, Högskolan i Borås
Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås      
Marie Ingvarsson, Borås Stad
Göran Björklund, Borås Stad
Stefan Eklund, Borås Tidning

Kontaktperson:

Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås
033-435 44 13
margareta.lundberg_rodin@hb.se

Sista nomineringsdag var den 31 mars 2017.

Jan Nolin berättar om Sociala medier-priset.