Huvudmeny

Digitalisering, tjänster och innovation


Tid: 2018-05-09, 10:00 — 12:00
Plats: M504
Evenemangstyp: Seminarium

Terminens andra seminarium med tre presentatörer från olika forskningsområden. 

  • Anders Hjalmarsson, Informatik
  • Veronica Johansson, Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Jeanette Carlsson Hauff, Företagsekonomi

Ett övergripande syfte med seminariet är samla forskare som har intresse av att träffas kring begreppen digitalisering, tjänster och innovation. Ett annat syfte är att erbjuda forskare från olika forskningsgrupper en möjlighet att träffas över traditionella ämnesgränser.