Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Bibliotekshögskolan
2017
Välj

Roger Blomgren

Ny professor är intresserad av makt

Roger Blomgren är ny professor på Bibliotekshögskolan. Han forskar kring digitalisering och vem som bestämmer i kulturpolitiken.

Pete Daniels

Unikt innehåll i digital master

Pete Daniels har en bakgrund inom IT och studerar i dag på ett tvärvetenskapligt masterprogram med inriktning mot digitala bibliotek och tjänster.


Mazen brinner för bibliotekarieyrket

Mazen är bibliotekarien som lämnade krigets Syrien för att bygga ett nytt liv i Sverige. Genom stark vilja arbetar återigen som bibliotekarie.


Digitala idéer driver Madeleine

De nya kunskaperna har gett henne nya erfarenheter i riktning mot att förverkliga sina drömmar.


Beskrivningar av molntjänster påverkar vår verklighet

Hur pratar vi om molntjänster och hur hänger de ihop med hur de uppfattas och tas förgivna. Maria Lindh, nybliven doktor, har undersökt detta.


Dags att nominera till Sociala medier-priset 2017

Wikimeda Sverige, Brit Stakston, Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg har vunnit hittills. Nu är det dags att nominera till Sociala medier-priset.


Tvärvetenskaplighet viktigt när Västsverige pratar...

Digitaliseringen håller på att förändra samhället i grunden - den har stor inverkan på allt ifrån det privata till näringsliv och offentlig sektor


Kyrkans influenser från 1968 i ny idéhistorisk bok

De idéer som vänstervågen 1968 förde med sig kom att få stort inflytande inom olika svenska trossamfund. Det visar Johan Sundeen i en nysläppt bok.