Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Bibliotekshögskolan
2016
Välj

Karin Dessne

Ny bok om vägen till lyckat samarbete

Välkommen på boksläpp den 8 december av rapporten ”Vägen till samarbete. Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center”.

Högskolan i Borås, vinterbild

BHS deltar i arbetet med en nationell biblioteksstrategi

BHS-forskare har på uppdrag av KB tagit fram en av rapporterna som kommer att användas i arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.


Måtten som påverkar forskningen

Precis som många andra offentliga verksamheter, mäts forskningen i dag med hjälp av siffror. Men hur påverkas forskningen av mätmetoderna?


Viktig konferens där forskning och profession får mötas

27-28/10 ägde den årliga konferensen ”Mötesplats Profession – Forskning” rum. Ca 80 forskare och yrkesverksamma träffades för att utbyta...


Bevarar material med hänsyn till förändring

Att bevara digitalt material över tid är inte alltid enkelt. Forskningsprojektet PERICLES bidrar till lösningar som ska komma samhället till gagn.


Toppforskare besökte Bibliotekshögskolan

Tidigare i veckan besöktes högskolan av professor Lisa Given, ordförande i föreningen Association for Information Science & Technology (ASIS&T).


Nu kan Twitterdiskussioner följas bättre

Doktoranden David Gunnarsson Lorentzen vid Högskolan i Borås har nu utvecklat en metod som bättre kan följa en hel diskussion på Twitter.


Wikimedia Sverige – vinnare av sociala medier-priset 2016

I år går Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris på 100 000 kronor till Wikimedia Sverige.


Toleransen mot intoleransen – högskolan på bokmässan

Var går gränsen mellan att främja en demokratisk värdegrund och att inskränka yttrandefriheten? Kennert Orlenius berör svåra frågor på årets...


Ny forskning om hur flyktingar navigerar i informationssamhället

Att etablera sig i ett nytt samhälle kräver mycket information. Nu vill ett nybildat forskarlag ta reda på hur flyktingar gör för att orientera sig.


Nu är våra nya studenter på plats!

Första dagen för de nya studenterna inleds traditionsenligt med en introduktion i Studentkåren i Borås regi – repvandringen.