Huvudmeny

Vill du bli mentor åt en blivande bibliotekarie?

På Bibliotekshögskolan eftersträvar vi ett nära samarbete med branschen för en stark relation mellan utbildning, forskning och praktik. Mentorskap är en viktig del i det. Vi hoppas att du vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter som mentor åt en bibliotekariestudent.

Jobbar du som bibliotekarie eller på andra sätt med biblioteksverksamhet? Då har du möjlighet att delta i Bibliotekshögskolans mentorskapsprogram. Kortfattat innebär det att träffa bibliotekariestudenter några gånger per termin och ge dem inblick i yrkeslivet, något som är värdefullt för en blivande bibliotekarie.

Mentorskap:
1-3 studenter/mentor
2-3 träffar/termin under tre terminer föreslås
Mentorprogrammet pågår under tre terminer
Alla mentorer får ett slutintyg efter genomfört mentorskap

Vi hoppas att mentorskapet ska vara utvecklande. Du får kunskap om och erfarenhet av vad det innebär att vara mentor och inblick i vår utbildning och forskning. Genom att träffa studenter kontinuerligt får du även ett par nya ögon att betrakta din egen verksamhet med. Studenterna, å andra sidan, får nya perspektiv, nya erfarenheter inom yrkeslivet och kontakter med potentiella arbetsgivare.

Mentorskap omfattar de studenter som går bibliotekarieutbildningen på kandidatnivå. Upplägger ser ut ungefär såhär: Mentorer och studenter matchas och du bjuds in till en introduktionsträff* i Borås. Där berättar vi vad det innebär att vara mentor och går tillsammans igenom upplägg och genomförande. Vidare får du träffa studenten/studenterna för att planera gemensamma träffar, och därefter ses ni 2-3 gånger på termin på din arbetsplats.  

*För mentorer och studenter på distans kan andra upplägg för introduktionsträff förekomma.

Mer om bibliotekarieutbildningen
Under utbildningen får studenterna beredskap att möta förändringar i yrkeslivet och lär sig hur de kan följa kunskapsutvecklingen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Flera kurser utgår från bibliotekspraktiken som relateras till teorier och aktuell forskning. Utbildningen innehåller också studiebesök på olika bibliotekstyper, projektarbeten på bibliotek och gästföreläsare från praktiken.

Kontakta oss om du har frågor och funderingar, Amanda Glimstedt, Ingrid Johansson, Malin Utter och Rolf Hasslöw, ansvariga för mentorskapsprogrammet.

Välkommen att delta!