Huvudmeny

Utbytesstudier

Som utbytesstudent har du möjlighet att studera en eller två terminer vid ett utländskt lärosäte som Högskolan i Borås har avtal med.

Bild på två personer som sitter i en park och studerar.

Högskolan har avtal med partnerlärosäten i över 50 länder. Fördelarna med att studera utomlands inom ett utbytesprogram är bland annat att:

  • Dina utlandsstudier kan tillgodoräknas i din examen
  • Högskolan i Borås har etablerade kontakter med lärosätet
  • Partnerlärosäten är ofta behjälpliga när du ska ordna bostad
  • Du behöver oftast inte betala några kursavgifter
  • Det ordnas sociala aktiviteter för utbytesstudenter

Lista över lärosäten som högskolan har avtal med

Hur går du till väga?

Börja med att diskutera dina möjligheter till utbytesstudier med internationell koordinator för ditt utbildningsområde. Det är din akademi som avgör om du kan studera vid ett av högskolans partnerlärosäten, vilken termin du kan göra det, vilka kurser du kan läsa där och vilka kurser ifrån din utbildning som du kan byta dem mot. 

Kontaktuppgifter till internationella koordinatorer

Intresseanmälan

När du har bestämt dig för att du vill åka på utbytesstudier ska du lämna in en intresseanmälan via ett onlineformulär, se länk nedan. Antalet platser per partnerlärosäte kan vara begränsat och om flera studenter vill studera vid samma lärosäte kan i vissa fall ett urval behöva göras.

Formulär för intresseanmälan

Kursval

Det viktigt att du får ett skriftligt förhandsbesked om tillgodoräknande. I ett så kallat Learning agreement kommer du, din akademi/studierektor och mottagande lärosäte överens om vilka kurser du ska läsa och vilka kurser de kan tillgodoräknas mot. Då vet du att du får tillgodoräkna dig dina utbytesstudier och kan fortsätta dina studier vid högskolan när du kommer tillbaka och kan ta examen som beräknat. Samla på dig så detaljerad information om kurserna som möjligt (kursbeskrivningar, litteraturlistor, schema, antalet undervisningstimmar, kopior på dina tentor med mera) under utlandsvistelsen. På det sättet underlättar du det slutliga tillgodoräknandet när du kommit hem. Eventuella förändringar av kursval ska godkännas av studierektor eller motsvarande och dokumenteras i ditt Learning Agreement. 

Stipendier 

För utbytesstudier vid högskolans partnerlärosäten finns det i många fall möjlighet att få stipendium. Några av de stipendiemöjligheter som finns är Erasmus för studier inom flertalet länder i Europa, Nordplus för studier i Norden och Baltikum samt Linnaeus Palme för studier i utvecklingsländer. 

Ansökan till värdlärosätet

När du har fått klartecken av din internationella koordinator och tilldelats en utbytesplats är det dags att söka till värdlärosätet.

Tänk på att det kan finnas:

  • en sista ansökningsdag till lärosätet
  • ett särskilt ansökningsformulär
  • handlingar att bifoga ansökan

Information om ansökningsprocessen och ansökningsformulär finns oftast på värdlärosätets webbsida.

Tillgodoräknande
Om möjligt – se till att få med dina betyg, Transcript of Records, redan vid hemresan. Det är ditt ansvar att se till att du har ditt betyg med dig hem efter din utlandsvistelse eller att ditt värdlärosäte skickar ditt betyg till dig i efterhand. Om ditt betyg skickas direkt till högskolan skickar vi i vår tur originalet till dig. Du måste själv kontakta internationell koordinator för ditt utbildningsområde för tillgodoräkning.