Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Animering och multimedia för webben

7,5 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-35882
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg, högskoleprov och högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-10-04
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Observera: Undervisningen ges på distan och heltid.
Studietid: Dag

Kursen innehåller följande:

Animeringsestetik ur ett samtidsperspektiv
Grundläggande animeringstekniker inom aktuell programvara
Grundläggande programmering och produktion för animering
Export av animation till anpassat format inom rörligt media
Design- och berättarteknik
Publicering av animerad produkt på webben

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande teorier och tekniker för animering, med särskilt fokus på animering med digitala verktyg. Applicering, användning och resonemang kring relevanta designprinciper, val av formspråk och strategiska designelement vid produktion av animeringsprojekt.

Kursen behandlar:

  • Animeringsestetik ur ett samtidsperspektiv
  • Grundläggande animeringstekniker inom aktuell programvara
  • Grundläggande programmering och produktion för animering
  • Export av animation till anpassat format inom rörligt media
  • Design- och berättarteknik
  • Publicering av animerad produkt på webben

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av:

  • föreläsningar
  • workshops/laborationer
  • seminarier
  • handledning

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

För effektivt genomförande av kursen rekommenderas kunskaper om etablerade konventioner för färg- och formdesign, teorier och principer kring visuell kommunikation, samt färdigheter i programvaror för digital fotobehandling och illustrationer.