Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Handledningsutbildning, grund

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Anmälningskod: HB-36282
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Studietid: Eftermiddag/Kväll

Kursen gör dig bekant med lärarutbildningens mål och innehåll såväl den högskoleförlagda som den verksamhetsförlagda delen. Du kommer även att utveckla och integrera din egen teoretiska och praktiska yrkesteori. Du får insikt i vad det innebär att vara VFU-lärare.

Innehåll

Kursen belyser och problematiserar innebörden i att vara VFU-lärare i förskola, skola eller fritidshem för studenter under VFU samt de kompetenser som behövs för att utöva professionell handledning. Kursen tar sin utgångspunkt i lärarutbildningarnas uppbyggnad och innehåll, i styrdokument samt i VFU-lärarens egen praktiska verksamhet. Fokus vilar på hur VFU-lärare i förskola, skola eller fritidshem kan stödja studenten i utvecklande av en fördjupad lärarprofession där även etik och sekretess ingår. Kursen kommer även att behandla aktuell praxisanknuten forskning inom området utbildningsvetenskap samt olika modeller för reflekterat skrivande.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen och 3 års yrkeslivserfarenhet som lärare eller fritidspedagog

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Undervisningsform

Föreläsningar, litteraturseminarier och studiegruppsarbete. I kursen används en digital lärplattform.

Övrigt

Kursen ges som fristående.