Kurser VT 2019 - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Kurser VT 2019

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kurser (9)

Förberedande nivå

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Svenska som främmande språk - nybörjarkurs

Grundnivå

Handledningsutbildning, grund

Avancerad nivå